Olej przek?adniowy LIQUI MOLY 1025

38,61

Opis

Olej przek?adniowy LIQUI MOLY 1025

W?a?ciwo?ci Pojemno?? [litr]: 1 Rodzaj po??czenia: Puszka Klasa lepko?ci wg SAE: 80W Dopuszczenie przez producenta: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 17B Zalecenie producenta oleju: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314 OpisOlej przek?adniowy odporny na bardzo wysokie ci?nienia. Doskona?y do bardzo obci??onych przek?adni.Zastosowanie:Uniwersalne zastosowanie w przek?adniach i dyferencja?ach. Nale?y zawsze kierowa? si? wskazaniami producenta pojazdu.Specyfikacje:API GL 5; MAN 342 Typ M1, MIL-L 2105 D; ZF TE-ML 17B,Oleje do samochodów osobowych oraz dostawczychW ofercie oleje Silnkowe (Syntetyczne, Pó?syntetyczne orz Mineralne) OLEJE PRZEK?ADNIOWE, SMARY. Olej silnikowy uwa?any jest za jeden z najwa?niejszych samochodowych p?ynów eksploatacyjnych. Jego zadaniem jest ochrona silnika przed szybkim zu?yciem oraz usuwanie zanieczyszcze? powstaj?cych podczas eksploatacji. Do najwa?niejszych funkcji oleju silnikowego nale?y:zmniejszanie tarcia,utrzymanie czysto?ci smarowanych powierzchni,ch?odzenie silnika,ograniczenie zu?ycia cz??ci ruchomych silnika,zabezpieczenie przed korozj?.Jak wida? olej silnikowy szczególnie dba o prawid?owe funkcjonowanie samochodu. Istotne znaczenie ma dobór odpowiedniego produktu – o okre?lonych parametrach, odpowiadaj?cych wymaganiom konkretnego silnika.O marce OLEJE LIQUI MOLYW 1957 r. w niemieckim Ulm stworzono ma?e przedsi?wzi?cie, mikro firm? rozwijaj?c? jeden z wielu produktów dla motoryzacji. W?a?ciwie, produkt zwi?zany by? bezpo?rednio z jednostk? nap?dow? pojazdu, bo chodzi?o o produkcj? dwusiarczku molibdenu – krystalicznej substancji efektywnie redukuj?cej tarcie. Obecnie LIQUI MOLY dostarcza produkty do ponad 100 krajów na ca?ym ?wiecie. Po??czenie przemy?lanych biznesowych konceptów z wieloletnim, technicznym know-how i jako?ci? „Made in Germany” pozwala na ci?g?y wzrost i rozwój wszystkich zaanga?owanych w projekt LIQUI MOLY – pracowników, odbiorców i klientów ostatecznych.

Liqui Moly: P?yny eksploatacyjne

ford pickup, xbus, opinie ford mondeo mk3, oto moto rybnik, tragiczny wypadek na a4, nissan z31, silnik lublin, sprężarka klimatyzacji, wb car, renault samsung motors, bugatti cena, harley-davidson fat boy, hulajnoga elektryczna przepisy, samochody z europy, nissan.qashqai, spalanie opel astra, porównywarka aut, quad 300 4×4

yyyyy