Omega 42010

43,16

Opis

Omega 42010

OMEGA POWER TRAVEL ADAPTOR OTRA2 – to unikalne urz?dzenie zapewniaj?ce komfort podró?owania ze sprz?tem elektronicznym. W kompaktowym kszta?cie mieszcz? si? 4 wysokiej klasy adaptery pasuj? do gniazd elektrycznych praktycznie na ca?ym ?wiecie. W zale?nosci od miejsca w którym aktualnie jeste?, korzystasz z wybranej funkcji adaptera (CN, UK, US, EU) aby pod??czy? urz?dzenie do sieci elektrycznej w bardzo ?atwy sposób. Urz?dzenie wyposa?one jest w dwa gniazda USB (2A). Dodatkowo wbudowany modu? ochrony przeciw-przepi?ciowej zabezpiecza przed skokami nag?ego wzrostu napi?cia w sieci elektrycznej.Dzi?ki opatentowanemu rozwi?zaniu, Omega Power Travel Adaptor jest wyj?tkowo kompaktowa i ?atwa w przenoszeniu. Niezale?nie gdzie jeste?, czy w USA, UK, Chinach, czy Europie, mo?esz korzysta? z jednego adaptera aby skorzysta? z sieci elektrycznej.Specyfikacja:Wymiary: 75x48x40mmWaga: 95gUWAGA: Urz?dzenie nie konwertuje napi?cia, przed pod??czeniem do sieci prosz? sprawdzi? czy dostarczane napi?cie jest obs?ugiwane przez urz?dzenie. By? mo?e wymagana b?dzie dodatkowa modyfikacja ustawie? napi?cia urz?dzenia ze 110V na 230V, lub odwrotnie.

Omega: Pozosta?e akcesoria do laptopów

ogłoszenie sprzedaży samochodu, raport spalania nissan qashqai, iseki, wspomaganie city

yyyyy