OnePlus 8 8/128GB Zielony

3 171,00

Opis

OnePlus 8 8/128GB Zielony

Potrójny aparat + aparat przedniRób zdj?cia krajobrazów i zdj?cia grupowe lub odkrywaj ciekawe nowe k?ty za pomoc? szerokok?tnego aparatu o szerokim k?cie 116°. Tryb nocnych krajobrazów wykorzystuje inteligentne przetwarzanie wielu klatek, aby doda? jasno??, wyrazisto?? i szczegó?owo?? do pejza?y miejskich przy s?abym ?wietle. Rób ?ywe zbli?enia dzi?ki nowemu obiektywowi makro. Tryb makro 2.0 umo?liwia ustawienie ostro?ci na obiektach oddalonych o zaledwie 4cm, dzi?ki czemu mo?na uzyska? wi?cej szczegó?ów. Tryb portretowy jest teraz obs?ugiwany w przednim aparacie 16MP, dzi?ki czemu mo?esz robi? wysokiej jako?ci selfie w dowolnym miejscu i czasie.

Wysokiej jako?ci obrazWy?wietlacz FHD+ o przek?tnej 6,55 cala p?ynnie przechodzi z jednej klatki do drugiej, z cz?stotliwo?ci? od?wie?ania 90Hz, która pozwala z ?atwo?ci? przesuwa?, przewija? i nawigowa?. Kolory s? ?ywsze i dopracowane dzi?ki skalibrowanemu wy?wietlaczowi, który zapewnia rewelacyjn? dok?adno?? kolorów. Tryb czytania optymalizuje urz?dzenie pod k?tem przyjemniejszego czytania dzi?ki ulepszonym funkcjom kolorów. Wybierz go, aby utrzyma? nasycenie wy?wietlacza lub zmieni? go na monochromatyczny, aby wygodniej czyta? w dzie? i w nocy.

Wysoka wydajno??Skorzystaj z najnowszej jako?ci procesora Qualcomm Snapdragon 865, który zapewnia do 25% wy?sz? wydajno?? ni? poprzednie generacje. ??cz si? z wieloma sieciami w tym samym czasie, aby uzyska? wi?kszy zasi?g i wi?ksze potencjalne pr?dko?ci pobierania.

??czno??Nowa generacja Wi-Fi jest tu, z maksymalnymi pr?dko?ciami do 270% wi?kszymi ni? wcze?niej. OnePlus 8 mo?e automatycznie prze??cza? si? mi?dzy sieciami 5G i innymi, aby przed?u?y? ?ywotno?? baterii i utrzyma? po??czenie.

Bateria i ?adowanieWarp Charge 30T na?aduje Ci od 1% do 50% baterii w zaledwie 22 minuty. A dzi?ki akumulatorowi o du?ej pojemno?ci 4300mAh, Twój smartfon ma moc potrzebn? do ca?odziennego u?ytkowania.

OXYGENOSTen system operacyjny bazuj?cy na Androidzie jest inteligentny, szybki i wydajny oraz posiada intuicyjne funkcje zaprojektowane z my?l? o Tobie. Koncentracja na Twoim do?wiadczeniu sprawia, ?e Twój smartfon OnePlus wyró?nia si? tym, czego naprawd? potrzebujesz, zapewniaj?c wyró?niaj?ce si? funkcje na wyci?gni?cie r?ki.

OnePlus: Smartfony

koszt naprawy bsi, dlaczego diesel dymi, golf 4 r32 dane techniczne, izera auto, bmw e60 m pakiet, ile promili

yyyyy