Michelin Pilot Street 80/90R16 48S

204,06

Opis

Michelin Pilot Street 80/90R16 48S

Opony Michelin to opony nale??ce do klasy premium. Wyniki niezale?nych testów pokazuj?, ?e opony klasy premium zapewniaj? najbardziej zrównowa?one osi?gi pod ka?dym wzgl?dem. Gwarantuj? wysokie osi?gi na mokrej i suchej nawierzchni. Bie?nik zosta? zaprojektowany tak, aby oferowa? lekkie i przyjemne prowadzenie pojazdu. Michelin obecny jest w Polsce od 1994 r., kiedy to w Warszawie zosta?a za?o?ona pierwsza filia Grupy Michelin w Centralnej i Wschodniej Europie . W grudniu 1995 roku Grupa Michelin, kupuje pakiet wi?kszo?ciowy akcji olszty?skiej fabryki, staj?c si? partnerem strategicznym i inwestorem na wielk? skal?. Fabryka zmienia oblicze: pojawiaj? si? kolejne inwestycje, nowe maszyny i urz?dzenia, nowe technologie i produkty, obowi?zuje nowatorskie podej?cie do klienta i spraw jako?ci. Rusza produkcja ci??arowych opon ca?ostalowych (1996), a w 1998 roku nast?puje otwarcie Zak?adu Form. W 2000 roku w Warszawie zostaje otwarte Centrum Szkoleniowe dla dilerów. W 2001 roku olszty?ska fabryka rozpoczyna produkcj? opon osobowych i ci??arowych pod mark? Michelin. W otwartej w roku 2004 hali kordów wytwarza si? kord impregnowany, który znajduje zastosowanie w technologii C3M – to ju? najwy?sza pó?ka! W styczniu 2005 roku fabryka w Olsztynie i Dyrekcja Handlowa Michelin Polska w Warszawie ??cz? si? w jedn? firm?: Michelin Polska S.A. Powstaj? nowe inwestycje: Centrum Logistyczne, nowy Zak?ad Opon Osobowych i Dostawczych oraz Zak?ad Pó?fabrykatów.

Michelin: Opony motocyklowe i do skuterów

ukradli, ob rejestracja, h4 led homologacja, civic sedan, dodge charger lx, bmw e46 1.8 benzyna, samochód na firmę jednoosobową, twardy wosk do auta, mini smart, nowe ople, audi a6 c7 3.0 tdi co ile wymiana rozrządu

yyyyy