Nokian Tyres Wr 205/60R15 91H

397,00

Opis

Nokian Tyres Wr 205/60R15 91H

Nokian W+ jest cz??ci? nowej, ujednoliconej linii opon zimowych dla samochodów osobowych marki Nokian Tires. Nokian W+ produkowana jest w dwóch wersjach bie?nika. Pierwszy z nich dost?pny jest w rozmiarach, w których do tej pory wyst?powa? Nokian W. Natomiast druga wersja bie?nika w rozmiarach, w których do tej pory wyst?powa? Nokian WR. Opona Nokian W+ ma zast?pi? stopniowo wycofywane z produkcji modele Nokian WR i Nokian W. Nokian W+ to opona zimowa fi?skiego producenta zaliczana do klasy wysokiej. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w projektowaniu opon zimowych, firma pr??nie rozwija swoje zaplecze technologiczne oraz wdra?a ekologiczne rozwi?zania. Opona Nokian W+ gwarantuje komfort i bezpieczn? trakcj? na ka?dym rodzaju nawierzchni. Zosta?a zaprojektowana specjalnie do jazdy w warunkach zimowych Europy ?rodkowej. Konstruktorzy szczególn? uwag? przywi?zali do ulepszenia mieszanki gumowej. W zale?no?ci od rozmiaru, wzór bie?nika opony Nokian W+ wyst?puje w dwóch wersjach. W rozmiarach 155/70R13, 175/70R13, 165/70R14, 175/70R14, 185/70R14 oraz 185/60R14 posiada bie?nik modelu Nokian W. Jest to V-kszta?tny wzór, wyposa?ony w odpowiednio wyprofilowane rowki, które rozszerzaj? si? na zewn?trz. Na powierzchni styku opony z pod?o?em umieszczono ponad 1600 naci?? lamelkowych, dzi?ki czemu uzyskano optymaln? przyczepno?? nawet na ?liskiej i oblodzonej drodze. W rozmiarach 175/65R14, 185/65R14, 195/60R15, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 205/55R16, 215/55R16, 225/55R16 i 225/45R17 opona Nokian W+ posiada wzór bie?nika Nokian WR. Rze?ba powsta?a w oparciu o rozwi?zania stosowane w oponach do samochodów transportowych. Dla efektywnego odprowadzania wody zastosowano nowoczesny system rowków, który zapobiega tworzeniu si? turbulencji podczas jazdy w g??bokich ka?u?ach i zalanych koleinach. Jest to skuteczna ochrona przed zjawiskiem aquaplaningu. Aby zapewni? dok?adne sterowanie, w centralnej cz??ci opony umieszczono ci?g?e ?ebro. Dla wyd?u?enia przebiegów zastosowano dodatkowe, ukryte rowki, które ods?aniaj? si? po zu?yciu pierwszej warstwy bie?nika. Do produkcji opony Nokian W+ zastosowano zupe?nie inn? ni? w przypadku modelu Nokian W i Nokian WR mieszank? gumow?. In?ynierowie zredukowali ilo?? toksycznych w?glowodorów aromatycznych na rzecz naturalnych olejów ro?linnych. W ten sposób uzyskano ni?sze opory toczenia. Nokian W+ to nowoczesna, ekologiczna opona, która gwarantuje mniejsze zu?ycie paliwa i ma?? emisj? CO2 do atmosfery. Opona Nokian W+ przeznaczona jest dla samochodów osobowych klasy ?redniej i wy?szej, a w szczególno?ci dla aut segmentu SUV.

Nokian Tyres: Opony zimowe

940 volvo, maksymalna predkosc na autostradzie, kangoo 3, do czego służy zawór egr, porsche 918 spyder dane techniczne, peugeot 3008 biały, jak zalozyc opony w dobrym kierunku, vw touareg r50, seat ibiza 5 wymiary, puszczykowo karetka film, x drive bmw

yyyyy