Ogniochron Gasnica Pianowa 6 L – Ogpn-6Xab-Mp C

181,08

Opis

Ogniochron Gasnica Pianowa 6 L – Ogpn-6Xab-Mp C

Ga?nica pianowa 6l:- ga?nica przeznaczona do gaszenia po?arów grupy AB,- zawór odcinaj?cy ze wska?nikiem ci?nienia u?atwia kontrol? ga?nicy,- konstrukcja zaworu umo?liwia czasowe przerwanie gaszenia,- wn?trze zbiornika zabezpieczone pow?ok? antykorozyjn?,- zbiornik ga?nicy pokryty farb? poliestrow? odporn? na promieniowanie UV,- mo?liwo?? wielokrotnego nape?niania w Autoryzowanych Zak?adach Serwisowych,- skuteczno?? ga?nicza 21A 183B,- czas dzia?ania 12 s,- zakres temperatur stosowania +5°C /+60°C,- gasi po?ary urz?dze? elektrycznych o napi?ciu do 1000 V,- przeznaczona jest szczególnie do zabezpieczania obiektów u?yteczno?ci publicznej, pomieszcze? biurowych, produkcyjnych, szkó?, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych itp.,- mo?e by? stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 26/2008),- w komplecie uchwyt, dzi?ki któremu mo?na zamocowa? ga?nic? na ?cianie,- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikowany system jako?ci ISO 9001.UCHWYT DO MOCOWANIA GA?NICY NA ?CIANIE NALE?Y ZAKUPI? ODDZIELNIE – JEST W NASZEJ OFERCIE – OWZ2UMarka : OGNIOCHRON.

Ogniochron: Sprz?t ga?niczy

samochody uzywane wielkopolska, master rallye, elbląg wiadomości policyjne, q3 2020, laguna iii, renault laguna i, subaru forester wady, saab 9-5 opinie, fiat 500 deska rozdzielcza, omega bond, zielona karta bośnia, golf ii gti, kymco skutery

yyyyy