MIO Spirit 7700 Polska (442N60200002)

568,99

Opis

MIO Spirit 7700 Polska (442N60200002)

NAWIGACJA MIO SPIRIT 7700/7800

Posiadaj?c Mio Spirit 7700/7800 Truck dostajesz w zestawie tryb dla samochodów ci??arowych i kamperów. Dodatkowo nie musisz si? martwi? zmianami lub korkami na drodze dzi?ki aktualizacji map dost?pnej przez ca?y okres eksploatacji urz?dzenia. Pod??cz swoje Mio do komputera i zainstaluj oprogramowanie MioMore, a zawsze b?dziesz wiedzie? kiedy dost?pna jest nowa aktualizacja i nigdy sie nie zgubisz. Urz?dzenie posiada nowy uchwyt zaprojektowany by u?atwi? u?ytkowanie nawigacji. Doskona?a ergonomia, wysokiej jako?ci materia?y i prostota u?ytkowania na co dzie? – to g?ówne cechy uchwytu magnetycznego w Spirit 7700/7800. Mocno trzymaj?cy magnes sprawia, ?e urz?dzenie jest stabilnie osadzone i nie straszne s? mu ?adne wertepy na drodze. W bazie uchwytu wbudowane jest z??cze zasilania USB, wi?c zabieraj?c nawigacj? ze sob? nie musisz ju? od??cza? kabla za ka?dym razem.

Truck mode*Tryb ci??arowy oraz karawaningowy dla aut o du?ej masie i wymiarach. Trasy przeliczane s? na postawie rodzaju pojazdu, jego wagi, wymiarów oraz masy ca?kowitej, a tak?e innych parametrów takich jak np. przewo?one niebezpieczne materia?y.*Dost?pne tylko dla modeli „Truck”

Do?ywotnia i darmowa aktualizacja map dostarczanych przez TomTomNie musisz si? ju? wi?cej martwi? zmianami lub korkami na drodze dzi?ki dost?pnej aktualizacji map przez ca?y okres eksploatacji urz?dzenia. Pod??cz urz?dzenie do komputera i zainstaluj oprogramowanie MioMore, a zawsze b?dziesz wiedzie? kiedy dost?pna jest nowa aktualizacja i nigdy si? nie zgubisz.

Przemy?lany i prosty w u?yciu uchwyt magnetycznyUchwyt zaprojektowany by u?atwi? u?ytkowanie nawigacji. Doskona?a ergonomia, wysokiej jako?ci materia?y i prostota u?ytkowania na co dzie? – to g?ówne cechy uchwytu magnetycznego w Spirit™ 7700 LM. Mocno trzymaj?cy magnes sprawia ?e urz?dzenie jest stabilnie osadzone i nie straszne s? mu ?adne wertepy na drodze. W bazie uchwytu wbudowany jest z??cze zasilania USB.

Inteligentne wyznaczanie tras wraz z systemem IQ Routes™Za ka?dym razem gdy aktualizujesz urz?dzenie, pobiera ono równie? informacje o tym jakie trasy najcz??ciej wybieraj? kierowcy, aby szybko dojecha? do celu. Dzi?ki temu ka?de wyznaczanie trasy jest wsparte informacjami o tym jak i gdzie omija? korki. IQ Routes™ dzia?a tak, aby? zawsze dojecha? najszybciej i najbezpieczniej do celu swojej podró?y.

Asystent parkowania zaoszcz?dzi czas i nerwyTo unikatowe rozwi?zanie pomagaj?ce Ci wyszuka? w prosty sposób miejsce do parkowania. Gdy b?dziesz ju? w pobli?u miejsca docelowego (1 km), asystent automatycznie podpowie mo?liwe miejsca do parkowania i naprowadzi Ci? na nie. Takie rozwi?zanie pozwala zaoszcz?dzi? czas, paliwo i pieni?dze.

Podgl?d skrzy?owa? i zjazdów w 3DDzi?ki asystentowi pasa ruchu 3D zawsze wiesz, który pas nale?y zaj?? w przypadku skr?tu czy zjazdy z drogi szybkiego ruchu. Opcja 3D pozwala na zrozumienie drogi i zapewni wystarczaj?co du?o czasu na zaj?cie odpowiedniego pasa. Jazda samochodem powinna by? przyjemna a nie stresuj?ca.

Wypowiadane nazwy ulicDzi?ki wypowiadanym nazwom ulic nawigacja Spirit 7700 LM zawsze powie Ci gdzie jecha?. Nie musisz odwraca? wzroku od tego co dzieje si? przed samochodem – w ko?cu jeste? kierowc?. Spirit 7700 LM wypowiada nazwy ulic w trakcie nawigacji co znacz?co pomaga zorientowa? Ci si? w szybkiemu obraniu w?a?ciwej trasy lub odnalezieniu si? w nowym miejscu gdy zboczysz z trasy.

Ty jedziesz, Twoje urz?dzenie si? uczyIm wi?cej je?dzisz tym wi?cej oprogramowanie uczy si? dzi?ki funkcji LearnMe Pro. Funkcja odczytuje i ?ledzi Twój styl jazdy, dzi?ki czemu mo?e zaoferowa? spersonalizowane trasy, które b?d? pasowa? do Twoich preferencji na drodze

Mio: Nawigacja samochodowa

2002 mercedes ml320, samochód hitlera, lt 46, grand caravan, suv 7 osobowy, volvo v40 pojemność bagażnika

yyyyy