Newell DMW-BLC12 (12790)

79,00

Opis

Newell DMW-BLC12 (12790)

Akumulator Powercam DMW-BLC12 1200mAh / Panasonic DMC-GH2 Akumulatory marki Powercam s? wykonane z wysokiej jako?ci ogniw o bardzo du?ej i ca?kowicie realnej pojemno?ci 1200mAhwzgl?dem innych akumulatorów, które maj? ni?sze pojemno?ci, zamiennik akumulatora DMW-BLC12 przeznaczonego lustrzanki marki Panasonic DMC-GH2. Podawana warto?? pojemno?ci baterii oraz akumulatorów przez producenta Powercam, jest warto?ci? maksymaln? i zgodn? ze stanem faktycznym w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci innych tego typu producentów. Pojemno?? jak i jako?? wykonania akumulatorów jest mo?liwie najbli?sza ich oryginalnym odpowiednikom. Akumulatory Powercam wykonane s? w technologii litowo-jonowej. Nie posiadaj? bardzo znanego efektu pami?ci, mog? by? do?adowywane bez wcze?niejszego roz?adowania. Wspó?pracuj? z oryginalnymi ?adowarkami, jak równie? zamiennikami. Decyduj?c si? na ogniwa marki Powercam mo?esz by? pewien, ?e Twój aparat podczas ich stosowania b?dzie bezpieczny i nie b?dzie nara?ony na uszkodzenia, typowe dla wadliwych akumulatorów. Ogniw stosowanych w akumulatorach marki Powercamjeste?my tak pewni, ?e udzielamy a? 24 miesi?ce gwarancji, co sprawia, ?e jeste?my bardzo konkurencyjni pod tym wzgl?dem, poniewa? typowy producent akumulatorów czy baterii daje tylko 6 miesi?cy gwarancji na swoje produkty.. Akumulator jest wst?pnie na?adowany. W celu zapewnienia maksymalnej wydajno?ci wymaga wst?pnego formatowania: Nale?y w?o?y? akumulator do aparatu i roz?adowa? go. Nast?pnie akumulator nale?y ?adowa? w dedykowanej ?adowarce przez 6-12h. Pe?ny cykl roz?adowania i ?adowania nale?y wykona? trzykrotnie. W komplecie: – dowód zakupu (paragon lub faktura) – gwarancja producenta 24 miesi?ce Specyfikacja – model: Powercam DMW-BLC12 / DMW-BLC12E / DE-A80A – technologia: Li-ion – pojemno??: 1200mAh – napi?cie: 7,2 V – 100% zgodno?ci z oryginalnymi akumulatorami (pokazuje stan na?adowania) – kompatybilny z oryginalnymi ?adowarkami oraz zamiennikami Kompatybilny z:Panasonic DMC-FZ200Panasonic DMC-G5Panasonic DMC-G6Panasonic DMC-GH2

Newell: Akumulatory dedykowane

spoiler bmw, superb 2 wymiary, powerbank rozruchowy, jak sprawdzić stan akumulatora miernikiem, przyczepka wywrotka, opinie lexus rx, tmt otomoto, audi a5 3.2

yyyyy