Numatic PSP 180 -11

619,00

Opis

Numatic PSP 180 -11

Numatic PSP 180-11

Jest to najpopularniejszy model w swojej kategorii. Ma?y i zwinny, z du?ymi mo?liwo?ciami Numatic PSP 180, to prawdziwy przyjaciel firm sprz?taj?cych lub gospody? domowych. Jak wszystkie modele z niebieskiej rodziny, cechuje si? du?? wydajno?ci? silnikiem TwinFlo, co pozwala na niezwyk?? oszcz?dno?? energii, poniewa? dzia?a on w wersji ECO  600 W. Jest to model ProSave, wyposa?ony w ?atwe zwijanie i przechowywanie kabla, co niew?tpliwie przed?u?a jego ?ywotno??.

Wyposa?enie Numatic PSP 180 620 W:601101 – w?? ss?cy601024 – rura 2x50cm aluminium601025 – rura aluminiowa wygi?ta z regulacj?601142 – ssawka szczelinowa601139 – ssawka 270mm601144 – ssawka z w?osiem, okr?g?a601145 – ssawka do tapicerki 150mm601146 – szczotka do ssawki 150mm601141 – redukcja5 worków

Wyposa?enie Numatic PSP 180 1200 W:601101 – w?? ss?cy601024 – rura 2x50cm aluminium601025 – rura aluminiowa wygi?ta z regulacj?601142 – ssawka szczelinowa601139 – ssawka 300mm601144 – ssawka z w?osiem, okr?g?a601141 – redukcja

Nie zastanawiaj si? d?u?ejJe?eli nie zachwyci?y Ci? jeszcze mo?liwo?ci oraz wygl?d Numatic PSP 180 – dodamy i? odkurzacz ten wykorzystuje worki Numatic HepaFlo, które zapewniaj? wi?ksz? wydajno?? pracy, ?atw? wymian? oraz zatrzymuj? kurz wewn?trz odkurzacza, co ma zbawienny wp?yw dla alergików.Do tego odkurzacz do hotelu posiada rury ss?ce, które zosta?y wykonane z aluminium, a nast?pnie pomalowane proszkowo, co zapobiegnie ich rdzewieniu i przed?u?y ?ywotno?? urz?dzenia, do tego przemys?owa turbina ss?ca oraz 2-letnia gwarancja i PSP 180-11  staje si? ulubie?cem ka?dego, kto mia? przyjemno?? kiedykolwiek z nim pracowa?.

Wybrane cechy urz?dzenia:Nak?adka w obudowie, która umo?liwia ?atwe zwijanie przewoduPrzemys?owy silnik o mocy 620 WDwa lata gwarancjiAluminiowe, lekkie ruryTylko 5,9 kilograma wagi8 litrów pojemno?ci zbiornikaPraca z workami HepaFlo dla alergików

Numatic: Urz?dzenia sprz?taj?ce

kiper wywrot zabudowa, program do kodowania kluczykow samochodowych, anonimowy donos na policję, 2014 ford focus hatchback

yyyyy