Olimp Creatine Xplode Powder 500G

132,00

Opis

Olimp Creatine Xplode Powder 500G

OLIMP CREATINE XPLODE POWDERSzukasz sposobu jak skutecznie zwi?kszy? swoj? si?? i wytrzyma?o?? podczas treningu? Nie mog?e? lepiej trafi?. Oto suplement diety od firmy Olimp – Creatine Xplode Powder – b?d?cy kreatynowym stackiem zawieraj?cym po??czeniem a? sze?ciu wysokiej jako?ci form kreatyny, dzi?ki którym ?atwiej b?dzie Ci poprawi? si?? i rozbudowa? mas? mi??niow?. Produkty, których sk?ad oparto o kreatyn? to jedne z najbardziej popularnych suplementów diety wybieranych zarówno przez sportowców wyczynowych, jak i osoby ?wicz?ce amatorsko, d???cych do zwi?kszenia swojej si?y w trakcie pracy nad rozwojem swojej umi??nionej sylwetki. Kreatyna jest substancj?, której stosowanie 3g dziennie pozwala zwi?kszy? wydolno?? fizyczn? w przypadku krótkich lecz bardzo intensywnych ?wicze?. Warto zaznaczy?, ?e ju? jedna porcja (5,8g proszku) Creatine Xplode Powder pozwala dostarczy? wspomnian? dawk? kreatyny.Sk?ad preparatu wyst?puj?cego w trzech orze?wiaj?cych smakach (pomara?cza, grejpfrut, ananas) zawiera po??czenie: jab?czanu kreatyny, esteru etylowego, alfa-ketoglutaranu, pirogronianu, cytrynianu oraz chelatu kreatynowego magnezu, które pozwalaj? na kompleksowe dzia?anie suplementu w trakcie pracy nad wymarzon? sylwetk?. Kreatynowy stack wzbogacony zosta? dodatkiem tauryny dbaj?cej o lepszy transport zawartych sk?adników do mi??ni, w efekcie gwarantuje to mocniejsze dzia?anie produktu od firmy Olimp.Podsumowuj?c! Creatine Xplode Powder: – zawiera a? 6 ró?nych form kreatyny – pozwala zwi?kszy? si??  – stanowi cenne wsparcie w trakcie budowania wi?kszej masy mi??niowej – pomaga ograniczy? odczuwalne zm?czenie podczas treningu – posiada trzy orze?wiaj?ce, pyszne smakiCo istotne, poszczególne sk?adniki zosta?y wielokrotnie przebadane pod k?tem czysto?ci przy u?yciu innowacyjnej technologii Olimp Laboratories. Farmaceutyczna jako?? produktu gwarantuje wi?c ca?kowite bezpiecze?stwo stosowania.

SK?ADSk?adniki: 78% MATRIX 6 STRONG BLEND (cytrynian kreatyny, jab?czan kreatyny, ester etylowy kreatyny HCl, chelat kreatynowy magnezu CREATINE MAGNA POWER®, alfa-ketoglutaran kreatyny, pirogronian kreatyny), 10% tauryna, aromaty, substancja przeciwzbrylaj?ca – dwutlenek krzemu; regulator kwasowo?ci – cytryniany sodu; substancje s?odz?ce – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany (Z); barwniki: karoteny (A), koszenila (B), ryboflawiny (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), b??kit patentowy V (G), indygokarmin (H), chlorofile i chlorofiliny (I), kurkumina (J), antocyjany (K), ekstrakt z papryki (L), betanina (M), w?giel ro?linny (N).(A)-(Z) – W zale?no?ci od smaku produktu symbol (A-Z) u?ytego sk?adnika znajduje si? obok daty minimalnej trwa?o?ci (najlepiej spo?y? przed).

ZASTOSOWANIECreatine Xplode Powder to stack kreatynowy przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, ?wicz?cych zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie, d???cych do zwi?kszenia si?y i wytrzyma?o?ci podczas treningu oraz zbudowania wi?kszej masy mi??niowej.DAWKOWANIEZalecana dzienna porcja: stosowa? 1 porcj? dziennie najlepiej przed ?niadaniem lub po treningu. 1 porcj? (5,8 g proszku = ½ miarki) nale?y rozpu?ci? w 125 ml wody i spo?y? zaraz po przygotowaniu.Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia.Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.Uwaga: Dopuszczalne zbrylenie produktu oraz wytworzenie si? osadu po rozpuszczeniu w wodzie, niewp?ywaj?ce na jako?? produktu.

Olimp: Kreatyny i staki

ładowarka zeppelin, mazda kielce, kontrolka z wykrzyknikiem, akf

yyyyy