Mobil Super 3000 X1 5W40 1L

27,99

Opis

Mobil Super 3000 X1 5W40 1L

Wysokiej jako?ci w pe?ni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowychMobil Super™ 3000 X1 5W-40 to w pe?ni syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia d?ug? ?ywotno?? silnika w samochodach ró?nego typu i o ró?nym okresie eksploatacji dzi?ki lepszej ochronie w szerokim zakresie temperature. ZaletyOleje Mobil Super 3000 maj? ustalon? mark? w bran?y, tak wi?c stosuj?cy je kierowcy maj? gwarancj? optymalnego dzia?ania silnika w swoim poje?dzie. Mobil Super 3000 X1 5W-40 zapewnia:- lepsze w?a?ciwo?ci ochronne w wysokich temperaturach- lepsze parametry przy rozruchu na zimno- lepsz? czysto?? silnika i zapobieganie osadom- wi?ksz? ochron? przeciwzu?yciow? ZastosowaniaProdukty Mobil Super 3000 zosta?y opracowane z my?l? o kierowcach, którzy stosuj? je w silnikach swoich pojazdów aby uzyska? ochron? i sprawno?? silnika lepsz? ni? przy stosowaniu konwencjonalnych lub pó?syntetycznych olejów. Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 3000 X1 5W-40 kierowcom, którzy cz?sto u?ytkuj? swoje pojazdy w trudnych warunkach drogowych. Olej ten mo?e przyczyni? si? do zmniejszenia uszkodze? spowodowanych cz?stym wysokim obci??eniem silnika:- w ró?nych rodzajach silników- w silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposa?onych w filtry cz?stek sta?ych (DPF)- w samochodach osobowych, samochodach sportowo-u?ytkowych, lekkich ci??arówkach i furgonetkach- do jazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim- w silnikach wyczynowych- do jazdy w warunkach drogowych od normalnych po cz?sto trudne- w silnikach z turbodo?adowaniem i z wtryskiem bezpo?rednimNale?y zawsze sprawdzi? instrukcj? obs?ugi u?ytkownika pojazdu pod k?tem zalecanej klasy lepko?ci i specyfikacji. SpecyfikacjeMobil Super 3000 X1 spe?nia lub przewy?sza nast?puj?ce wymagania: 5W-40 – ACEA A3/B3, A3/B4- API SN/SM- AAE (STO 003) Group B6Mobil Super 3000 X1 posiada nast?puj?ce aprobaty producentów: 5W-40- MB-Approval 229.3- VW 502 00/505 00- BMW Longlife-01- Porsche A40- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296- Renault RN0710 / RN0700- AVTOVAZ (LADA cars)Mobil Super 3000 X1 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagaj?cych: 5W-40- API CF- Opel GM-LL-B-025 Tylko oryginalne oleje silnikoweOd kilku lat wspó?pracujemy z tymi samymi dostawcami, dlatego kupuj?c w naszym sklepie masz pewno??, ?e oleje silnikowe s? w 100% oryginalne, zawsze nowe oraz w oryginalnych opakowaniach. Odbiór osobistyKa?dy zamówiony u nas olej silnikowy mo?esz tak?e odebra? osobi?cie w sklepie stacjonarnym w Katowicach przy ul. Owsianej 44, nie ponosz?c dodatkowych kosztów transportu. W celu ustalenia terminu odbioru zamówienia prosimy o kontakt, aby?my mogli przetransportowa? produkt z magazynu do sklepu stacjonarnego. …

Mobil: Oleje silnikowe

rodzinny suv do 30 tys, kody błędów toyota yaris, jak napisać umowę zaliczki, samochodach, 2016 dodge durango

yyyyy