Neoline Wideorejestrator G Tech X81

499,00

Opis

Neoline Wideorejestrator G Tech X81

Wideorejestrator Neoline G-tech X81 2K QuadHD Szczegó?owy obraz 2k Nagrywanie w wideorejestratorze Neoline G-tech X81 2K QuadHD odbywa si? w rozdzielczo?ci 2560×1440 pikseli przy 30 klatkach na sekund?, co zapewnia prawie dwukrotny wzrost szczegó?owo?ci w porównaniu ze standardowym Full HD. Numery samochodów s? czytelne z odleg?osci do 15 metrów w dzie? i do 12 metrów o zmierzchu i w nocy. Wyra?ny obraz przy s?abym o?wietleniu jest wynikiem zastosowania sensora 4MP i ?wiat?oczu?ego szklanego obiektywu z przys?on? F1.8, co jest rzadko spotykane nawet w urz?dzeniach klasy premium. Uchwyt magnetyczny Wideorejestrator Neoline G-tech X81 2K QuadHD posiada zintegrowany uchwyt magnetyczny. W celu zainstalowania urz?dzenia na uchwycie wystarczy go do niego zbli?y?, a w celu demonta?u – wystarczy poci?gn??. Kabel zasilaj?cy jest pod??czony nie do obudowy rejestratora, ale bezpo?rednio do uchwytu. Oszcz?dza to czas, je?li nie chcesz zostawia? rejestratora w samochodzie i korzystnie wp?ywa na ?ywotno?? urz?dzenia. Mo?liwo?? zapisu do 24 godzin nagra? Wideorejestrator Neoline G-tech X81 2K QuadHD mo?e korzysta? z kodeka H.265, co pozwala osi?gn?? wysoki stopie? kompresji bez utraty jako?ci. Urz?dzenie obs?uguje karty pami?ci do 128 GB, a ??czny nieprzerwany czas trwania nagra? mo?e wynosi? do 24 godzin. Ponadto NEOLINE G-Tech X81 jest wyposa?ony w kondensator, a nie w standardowy akumulator. Kondensator jest znacznie bardziej odporny na wysokie temperatury i ma d?ug? ?ywotno??. Dzi?ki kondensatorowi rozwi?zanych jest wiele typowych problemów rejestratorów: przegrzanie, zagro?enie wybuchem baterii, utrata „ostatnich” plików. Szeroki k?t widzenia Dzi?ki szerokiemu k?towi widzenia, wynosz?cemu a? 160°, Wideorejestrator Neoline G-tech X81 2K QuadHD obejmuje ponad 5 pasów jezdni bez zniekszta?cania obrazu. Wideorejestrator nagra naprawd? wszystko, co dzieje si? na drodze. Ponadto Wideorejestrator Neoline G-Tech X81 jest w stanie automatycznie prze??czy? si? w tryb parkowania przy wy??czonym silniku samochodu. W tym celu wystarczy pod??czy? rejestrator bezpo?rednio do uk?adu elektrycznego pojazdu przy u?yciu specjalnego przewodu Neoline Fuse Cord X81/83 (do kupienia oddzielnie).

Neoline: Kamery samochodowe

kradzież auta na walizkę, kia seat, kiedy słychać łożysko oporowe, honda crossrunner 800, tesla zasięg, 64 kw ile to koni, volkswagen golf 5 spalanie, badania dla kierowców cena, fiat ducato 4×4 sprzedam, jaguar xj x358, auto komis konin poznańska 71, małe ekonomiczne auto na gaz, porsche panamera 2014, honda wrocław otomoto, symbol drogi, panek mycie auta, wymiana żarówki mondeo mk4

yyyyy